Adresy instytucji udzielających bezpłatną (darmową) pomoc prawną w Częstochowie

Pod niżej wymienionymi adresami otrzymasz darmowe (bezpłatne) porady prawne w Częstochowie. Pomoc prawną świadczą głównie studenci prawa pod nadzorem zawodowych prawników i opiekunów naukowych.

Fundacja Academia Iuris

ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa
tel. +48 224987230 fax: +48 224997170
e-mail: biuro@academiaiuris.pl
www.academiaiuris.pl

Częstochowa
  • Poradnia Psychologiczna przy Halach św. Józefa, Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
Jeżeli jesteś osobą niezamożną i nie korzystasz z usług adwokata lub radcy prawnego to w poradni uzyskasz darmowe porady prawne (pomoc w pisaniu pism urzędowych i wypełnianiu dokumentów, objaśnianie Tobie praw w Twojej sytuacji, jakiego rodzaju działania musisz podjąć, aby osiągnąć swój cel):
  • z zakresu prawa i postępowania karnego /wznowienie postępowania przed sądem rejonowym (sąd okręgowy); wniosek o przyznanie adwokata z urzędu w postępowaniu przygotowawczym i sądowym; wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i wniesienia apelacji; apelacja od wyroku sądu grodzkiego w zakresie treści uzasadnienia/,
  • z zakresu prawa i postępowania cywilnego /skargi na czynności komornika; wnioski o wyjawienie majątku; pozew o nakazanie wydania sprawnego samochodu w miejsce niesprawnego (ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej); wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości rolnej; pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko szpitalowi – niewłaściwie wykonany zabieg leczniczy/,
  • z zakresu prawa rodzinnego /ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej; wniosek o zmianę kuratora ustanowionego przez sąd do nadzorowania kontaktów z dzieckiem; apelacja od wyroku podnoszącego zasądzone alimenty na dziecko; rodzina zastępcza; uznanie dziecka (przysposobienie)/,
  • z zakresu prawa spadkowego /wniosek o nabycie praw do spadku; uzyskanie informacji o kwotach zebranych na rachunkach przez zmarłego spadkobiercę; wniosek o zachowek; zabezpieczenie spadku/,
  • z zakresu prawa pracy /dochodzenie niesłusznie wypłaconego wynragrodzenia; dochodzenie wynagrodzenia za nadgodziny; zwrot nakładów za leczenie (w związku z wypadkiem w pracy); umowy pracownicze (weryfikacja); pozwy o uchylenie decyzji ZUS; wnioski do ZUS i pisma do UP/,
  • z zakresu prawa i postępowania administracyjnego /środki odwoławcze od decyzji organów II instancji do WSA; odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji do SKO; wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej/,
  • z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego /pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego; pozew o obniżenie czynszu najmu; pozew przeciwko spółdzielni o złożenie oświadczenia woli; pozew o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej/
  • z zakresu innych obszarów prawnych /ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych; przekształcanie użytkowania wieczystego; wstrzymywanie rozbiórek budynków; porady związane z pisaniem skarg konstytucyjnych; posiadanie samoistne nieruchomości.
W poradni nie uzyskasz bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu spraw podatkowych, gospodarczych (związanych np. z prowadzeniem własnej firmy, rozwodowych i separacyjnych.

© copywright 2013 darmoweporadyprawne.prawnicyprobono.pl - darmowe porady prawne w Polsce

Strona powstała dzięki pomocy redakcji serwisu darmowaporadaprawna.pl traktującego na takie tematy jak darmowe porady prawne, czy bezpłatna pomoc prawna w Polsce i poza granicami kraju.
Poniżej zamieszczamy linki stron partnerskich (o tematyce prawniczej, ale nie tylko), które warto odwiedzić.