Adresy instytucji udzielających bezpłatną (darmową) pomoc prawną w Poznaniu

Pod niżej wymienionymi adresami otrzymasz darmowe (bezpłatne) porady prawne w Poznaniu. Pomoc prawną świadczą głównie studenci prawa pod nadzorem zawodowych prawników i opiekunów naukowych.

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań
Tel. +48 618293910
e-mail: supp-poznan@wp.pl
www.supp.amu.edu.pl
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych i nie korzystających z usług profesjonalnego prawnika (adwokata, radcy prawnego). Uzyskasz tutaj darmowe porady prawne z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Fundacja "Taurus"e;

Biuro Projektu Poznań
ul. Ratajczaka 26/28
Tel. 61 666 03 16
e-mail: poznan@taurus.org.pl
poradyprawne.taurus.org.pl

W biurze udzielane są darmowe porady prawne z zakresu spraw mieszkaniowych, spraw rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pozbawienia wolności, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa konsumenckiego, prawa własności, spraw cywilnych, zatrudnienia i bezrobocia oraz sporządzania dokumentów, pism procesowych oraz wniosków.
Zgłoszenie potrzeby skorzystania z darmowej porady prawnej może nastąpić osobiście w punkcie doradztwa, telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

© copywright 2013 darmoweporadyprawne.prawnicyprobono.pl - darmowe porady prawne w Polsce

Strona powstała dzięki pomocy redakcji serwisu darmowaporadaprawna.pl traktującego na takie tematy jak darmowe porady prawne, czy bezpłatna pomoc prawna w Polsce i poza granicami kraju.
Poniżej zamieszczamy linki stron partnerskich (o tematyce prawniczej, ale nie tylko), które warto odwiedzić.